Cung cấp và lắp đặt hệ thống hạ tầng và công nghệ

HỆ THỐNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN

Hiện nay chúng tôi còn đang phát triển cung cấp thêm hệ thống hạ tầng và công nghệ cơ điện cho các dự án xây dựng hạ tầng:

1.Trạm xử lý nước thải: Trạm xử lý nước thải là một phần quan trọng trong hạ tầng môi trường, giúp xử lý nước thải từ các nguồn khác nhau trước khi nước thải đó được thải ra môi trường mà không gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.

2.Trạm xử lý nước cấp : Trạm xử lý nước là một phần quan trọng trong hạ tầng cấp nước, nhiệm vụ của nó là xử lý nước để làm cho nước từ nguồn nguồn nước ngầm, sông, hồ hoặc các nguồn khác trở thành nước cấp nước an toàn và sạch để sử dụng cho các mục đích gia đình, công nghiệp và thương mại. 

3. Trạm biến áp:Trạm biến áp là một phần quan trọng trong hệ thống điện quốc gia và các mạng phân phối điện. Chúng đóng vai trò chuyển đổi điện áp và điện áp, giúp điện năng đi từ trạm điện tới các khu vực sử dụng một cách hiệu quả và an toàn.

4. Hệ thống điện trung thế :Hệ thống điện trung thế là một phần quan trọng trong cấu trúc hệ thống điện, nó chịu trách nhiệm vận chuyển điện năng từ trạm biến áp đến các điểm phân phối điện cụ thể trong mạng lưới điện. 

5. Hệ thống tưới cây tự động: Hệ thống tưới cây tự động là một công nghệ quan trọng trong việc quản lý và duy trì các khu vườn, cánh đồng nông nghiệp, công viên, sân golf, và nhiều ứng dụng khác. Hệ thống này cho phép cung cấp nước cho cây cỏ và thảm cây một cách tự động và hiệu quả

Số điện thoại