Kinh doanh cấp điện, cấp nước

HỆ THỐNG HẠ TẦNG VÀ CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN

  • Hệ thống cơ điện (M&E – Mechanical and Electrical Systems) bao gồm: hệ thống điện, hệ thống cơ khí (bơm, quạt, ống dẫn, hệ thống lọc), hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước, và các hệ thống an toàn.
  • Hệ thống điện (Electrical Systems) bao gồm các hệ thống phân phối điện, tủ điện, hệ thống chiếu sáng, máy phát điện, hệ thống UPS và các thiết bị điện khác.
Số điện thoại